Tổng hợp các phím tắt Excel thần thánh nên biết

Các phím tắt Excel là một dãy hoặc một số phím đã được lập trình sẵn để thực hiện các hành động nhanh chóng, các phím tắt thường được sử dụng để đẩy nhanh các thao tác phổ biến. Các phím tắt Excel thần thánh phía dưới bài viết này sẽ giúp các bạn tăng tốc độ và nâng cao hiệu suất công việc đáng kể đó!

Phím tắt Excel là gì?

Phím tắt trong Excel là một phím hoặt một tổ hợp phím nhằm thay thế một thao tác bằng chuột trên phần mềm Excel. Mỗi phím tắt thực có một công dụng nhất định, giúp tăng tốc độ xử lý các công việc trên Excel.

Xem thêm: Tổng hợp 20 hàm cơ bản trong Excel

các phím tắt excel
Các phím tắt excel

Các phím tắt Excel trong chèn và chỉnh sửa dữ liệu

Phím tắt Undo/Redo

 • Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo.
 • Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo.

Làm việc với Clipboard

 • Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn.
 • Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn.
 • Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.
 • Ctrl + Alt+ V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special.

Các phím tắt chỉnh sửa bên trong ô Excel

 • F2: Chỉnh sửa ô đang chọn với con trỏ chuột đặt ở cuối dòng
 • Alt + EnterXuống dòng trong cùng một ô Excel.
 • Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển xuống ô phía dưới.
 • Shift + Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển lên ô phía trên.
 • Tab/Shift + Tab: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên phải/hoặc bên trái.
 • Esc: Hủy bỏ việc sửa trong một ô.
 • Backspace: Xóa ký tự bên trái của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
 • Delete: Xóa ký tự bên phải của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
 • Ctrl + Delete: Xóa văn bản đến cuối dòng.
 • Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm): Chèn thời gian hiện tại.
 • Alt + H + F + C: Phím tắt tô màu trong Excel, bạn chọn ô có dữ liệu muốn đổi màu, nhấn phím Alt rồi nhấn H, vẫn giữ Alt nhấn tiếp F, tiếp tục giữ Alt và nhấn C rồi chọn màu cần đổi.

Các phím tắt Excel trong Trang tính

 • Ctrl + O: Mở 01 file dữ liệu 
 • Ctrl + N: Mở 01 file dữ liệu mới
 • Ctrl + W: Đóng trang tính
 • Ctrl + S: Lưu trang tính
 • Ctrl + P: In Trang tính
 • Ctrl + F: Tìm kiếm trong trang tính
 • Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find & Replace
 • Ctrl + 0: Ẩn cột
 • Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn
 • Ctrl + 9: Ẩn hàng
 • Ctrl + Shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn
 • Ctrl + -: Xóa khối ô, khối hàng đã chọn
 • Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách font chữ
 • Ctrl + Spacebar: Chọn toàn bộ 1 cột
 • Shift + Spacebar: Chọn toàn bộ 1 hàng

Các phím tắt Excel Định dạng Ô và số

 • Ctrl + 1: Mở hộp thoại Format
 • Ctrl + B: In đậm chữ trong ô và ngược lại
 • Ctrl + I: In nghiêng chữ trong ô và ngược lại
 • Ctrl + U: Gạch chân chữ trong ô và ngược lại
 • Ctrl + 5: Gạch ngang chữ và ngược lại
 • Ctrl + Shift + ~: Định dạng số General
 • Ctrl + Shift + $: Định dạng số tiền tệ
 • Ctrl + Shift + #: Định dạng số theo ngày
 • Ctrl + Shift + @: Định dạng số theo giờ
 • Ctrl + Shift + %: Định dạng số phần trăm
 • Ctrl + Shift + ^: Định dạng số khoa học
 • Ctrl + 1: Tùy chọn định dạng số
 • F4: Lặp lại định dạng cuối cùng

Xem thêm: Các công thức tính phép chia trong Excel

Các phím tắt Excel điều hướng

 • ALT + TAB: Chuyển đổi giữa các chương trình
 • CTRL + Mũi tên trái: Di chuyển sang ô bên trái
 • CTRL + Mũi tên phải: Di chuyển sang ô bên phải
 • CTRL + các phím mũi tên: Di chuyển đến các ô rìa của khu vực chứa dữ liệu
 • CTRL + TAB: Chuyển đổi giữa các file Excel đang mở
 • CTRL + PAGE UP: Sang sheet bên trái
 • CTRL + PAGE DOWN: Sang sheet bên phải
 • HOME: Di chuyển về đầu dòng
 • CTRL + G: Hiển thị hộp thoại “Go to”
 • TAB / phím SHIFT +TAB : Di chuyển một ô sang phải / sang trái trong một bảng tính.
 • CTRL + HOME: Di chuyển về dòng và cột đầu tiên trong sheet
 • CTRL + END: Di chuyển về dòng và cột cuối cùng trong sheet

Các phím tắt Excel kết hợp ALT 

 • ALT + D P: Insert / PivotTable
 • ALT + A E: Data / Text to Column
 • ALT + D B: Data / Subtotal
 • ALT + O H U: Hiện sheet đã ẩn
 • ALT + O H H: Ẩn sheet
 • ALT + O C A: Tự canh chỉnh độ rộng cột
 • ALT + E S: Dán Special
 • ALT + D F F: Data / Filter
 • ALT + W F + ENTER: View / Freeze hoặc Unfreeze Panes
 • ALT + W S: View / Split
 • ALT + N + (Type of chart): Chèn biểu đồ

Phím tắt làm việc với dữ liệu được chọn

Chọn các ô

Đây sẽ là các thủ thuật excel bạn nên nhớ để giúp các công việc văn phòng của bạn dễ dàng hơn.

 • Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.
 • Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ cột.
 • Ctrl + Shift + * (dấu sao): Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.
 • Ctrl + A (hoặc Ctrl + Shift + phím cách): Chọn toàn bộ bảng tính (hoặc các khu vực chứa dữ liệu).
 • Ctrl + Shift + Pg Up: Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file Excel.
 • Shift + ▽◁▷△: Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.
 • Ctrl + Shift + ▽/△: Chọn/bỏ chọn tất cả các ô kể từ ô đang chọn đến cuối cột
 • Shift + Pg Dn/Shift + Pg Up: Mở rộng vùng được chọn xuống cuối trang màn hình / lên đầu trang màn hình.
 • Shift + Home: Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng.
 • Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn về đầu tiên của bảng tính.
 • Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải).

Quản lý trong các vùng lựa chọn

 • F8: Bật tính năng mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm các phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ phím Shift.
 • Shift + F8: Thêm một (liền kề hoặc không liền kề) dãy các ô để lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên và Shift + phím mũi tên để thêm vào lựa chọn.
 • Enter/Shift + Enter: Di chuyển lựa chọn ô hiện tại xuống/lên trong vùng đang được chọn.
 • Tab/Shift + Tab: Di chuyển lựa chọn ô hiện tại sang phải/trái trong vùng đang được chọn.
 • Esc: Hủy bỏ vùng đang chọn.

Chỉnh sửa bên trong ô

 • Shift + ◁/Shift + ▷: Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên trái / bên phải.
 • Ctrl + Shift + ◁/Ctrl + Shift + ▷: Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên trái / bên phải.
 • Shift + Home/Shift + End: Chọn từ con trỏ văn bản đến đầu / đến cuối của ô.

Tổng kết

Qua bài viết này, Blog Phần Mềm đã tổng hợp các phím tắt Excel hữu ích thần thánh giúp bạn khi làm việc với bảng tính Excel. Với những phím tắt này, thao tác thực hiện của bạn sẽ nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian xử lý bảng dữ liệu và hoàn thành nhanh khối lượng bảng tính trong Excel. Hãy tiếp tục ủng hộ blogphanmem.vn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của blogphanmem.vn

 

Nguồn: https://tinhocmos.edu.vn/, https://quantrimang.com/….

BÀI VIẾT LIÊN QUAN