Cách sử dụng hàm MINIFS trong Excel tìm giá trị nhỏ nhất chi tiết, dễ hiểu nhất 2022

Cách sử dụng hàm MINIFS là gì? Hôm nay chúng ta sẽ lại khám phá hàm MIN và tìm hiểu thêm một vài cách tìm số nhỏ nhất dựa trên một hoặc nhiều điều kiện trong Excel. Tôi sẽ chỉ cho bạn sự cộng hưởng giữa MIN và IF và sau đấy cho bạn biết về công dụng MINIFS hoàn toàn mới để chứng minh rằng công dụng này chắc chắn đáng để bạn lưu ý.

Bạn đang xem bài viết: Cách sử dụng hàm MINIFS trong Excel tìm giá trị nhỏ nhất chi tiết, dễ hiểu nhất 2022

Hàm MINIFS là gì?

Hàm MINIFS trả về giá trị ít ra trong số các ô được nắm rõ ràng bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí cho trước.

Cú pháp hàm MINIFS:

= MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Chú ý:

  • Trong trường hợp kích cỡ và hình dạng của các tham đối min_range và criteria_rangeN khác nhau thì lúc đó hàm này sẽ trả về lỗi #VALUE!.
Tham đối mô tả
min_range (bắt buộc) Dải ô thực tế để xác định thành quả nhỏ nhất.
criteria_range1 (bắt buộc) Là tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí.
criteria1
(bắt buộc)
là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là nhỏ nhất. Tập hợp tiêu chí này cũng Áp dụng cho các hàm MAXIFS, SUMIFS và AVERAGEIFS.
criteria_range2,
criteria2, …(tùy chọn)
Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. chúng ta có thể nhập tối đa 126 cặp phạm vi/tiêu chí.

Cách sử dụng hàm MINIFS

Ví dụ: Tìm điểm thấp nhất của học viên nữ, trong bảng dưới đây:

Cách làm:

phụ thuộc vào bảng, để tìm thành quả nhỏ nhất có điều kiện, áp dụng công thức hàm MINIFS.

+ Nhập công thức tại ô E4

Cách sử dụng hàm MINIFS

+ Kết quả trả về ô E4 là 6,9 của chúng ta Nguyễn Khánh Linh

hàm minifs

một vài VD Về Hàm MINIFS Trong Excel

Bảng tính phía dưới là doanh thu bán hàng theo quý của 3 đại lý bán hàng.

ham minifs trong excel

Hàm Minifs được sử dụng để tìm doanh số bán hàng ít ra của các quý, khu vực hoặc nhân sự kinh doanh (hoặc tích hợp giữa các quý, khu vực và nhân viên bán hàng).

điều này được thể hiện trong các VD phía dưới.

– VD 1:

Để tìm doanh số bán hàng tối thiểu trong quý 1, sử dụng hàm Minifs:

=MINIFS( D2:D13, A2:A13, 1 )

Cho kết quả là 125,000 $.

Trong VD này hàm Excel Minifs nắm rõ ràng các hàng có thành quả trong cột A bằng 1 và trả về thành quả nhỏ nhất tương ứng trong cột D.

Hàm Minifs tìm thấy các giá trị ít ra là 223,000$ , 125,000$ và 456,000$ (từ các cột D2, D3 và D4).

VD 2:

Again, using the data spreadsheet above, we can also use the Minifs function to find the minimum sales figure for “Jeff”, during quarters 3 and 4:

Trong bảng tính ở trên, bạn có thể thử nghiệm hàm Maxifs để tính doanh số kinh doanh cao nhất cho “Jeff” trong quý 3 và 4:

=MINIFS( D2:D13, A2:A13, “>2”, C2:C13, “Jeff” )

bí quyết này trả về kết quả 310,000$.

Trong ví dụ này, hàm Excel Minifs nắm rõ ràng các hàng có: giá trị trong cột A lớn hơn 2 và mục trong cột C bằng “Jeff”.

Và trả về thành quả ít ra tương ứng trong cột D.

công thức trên tìm thấy thành quả tối thiểu là 310,000$ và 261,000$ (trong cột D8 và D11).

Để tham khảo thêm các ví dụ khác về hàm Excel Minifs, độc giả có thể truy xuất trang Web của Microsoft Office và tìm thêm các VD đọc thêm.

lưu ý sử dụng

  • Tọa độ của dải ô chứa giá trị và dải ô chứa điều kiện nên có cùng kích cỡ, hình dạng. nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE:
  • MINIFS cũng giống như Hàm MAXIFS không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều kiện là “Nữ” hay “nữ” đều cho kết quả tương đương.
  • ngoài ra bạn cũng có thể thử nghiệm ký tự đại diện ? Và * trong các tiêu chí ảnh hưởng đến văn bản (? Thay cho một ký tự còn * thay cho chuỗi ký tự).
  • Chỉ app được với phiên bản excel 2016 trở lên.
  • đối với Các phiên bản Excel từ 2013 về trước chưa cập nhật 2 hàm này nên sẽ hiển thị lỗi #NAME.

Lỗi khi trong cách sử dụng hàm MINIFS

Trong tin học văn phòng, nếu như gặp phải lỗi liên quan đến hàm Excel Minifs, có khả năng là do:

Lỗi phổ biến:

#VALUE! – Lỗi xuất hiện nếu như các mảng min_range và criteria_range được cung cấp không có độ dài bằng nhau.

#NAME? – Lỗi xuất hiện nếu như bạn đang dùng phiên bản Excel cũ (trước phiên bản Excel 2016), không hỗ trợ hàm Minifs.

Tổng kết

Nó là một giới thiệu nhỏ về cách sử dụng hàm MINIFS của Excel 365 và 2019 từ blogphanmem.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc câu hỏi thắc mắc nào, vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn. Tôi rất vui được giải thích chi tiết hơn. cám ơn bạn rất nhiều vì tất cả các phản hồi và hỗ trợ của bạn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN