Cách tính hàm FV trong Excel dễ hiểu, đơn giản nhất 2022

Cách tính hàm FV trong Excel – Hàm FV trong Excel dùng để tính thành quả tại một thời điểm tương lai nào đó mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi họ đầu tư một kỳ hay nhiều kỳ với lãi suất không đổi. ví dụ bạn định tiết kiệm một vài tiền trong vòng 10 năm và muốn tính xem sau thời gian đó trong account của chúng ta sẽ có bao nhiều tiền. Lúc này hãy sử dụng tới hàm FV. nội dung sau đây sẽ chỉ dẫn các bạn cách sử dụng hàm FV trong Excel.

Bạn đang xem bài viết: Cách tính hàm FV trong Excel dễ hiểu, đơn giản nhất 2022

Hàm FV trong Excel là gì?

FV, một trong các hàm tài chính, tính toán thành quả tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Bạn có thể trải nghiệm FV với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ, hoặc thanh toán một lần độc nhất.

Cú pháp hàm FV trong Excel

FV(ratenperpmt [, pv] [, type])

Rate : Lãi suất của mỗi kỳ (tính theo năm). nếu như trả lãi hằng tháng thì bạn chia lãi suất cho 12.
VDnếu như bạn kiếm được một khoản vay với lãi suất 10% mỗi năm, trả lãi hằng tháng, thì lãi suất hằng tháng sẽ là 10%/12, hay 0.83%; chúng ta có thể nhập 10%/12, hay 0.83%, hay 0.0083 vào bí quyết để làm giá trị cho rate.

Nper : Tổng số kỳ phải trả lãi (tính theo năm). nếu như số kỳ trả lãi là hằng tháng, bạn phải nhân nó với 12.
ví dụ, bạn mua một cái xe với khoản trả góp 4 năm và phải trả lãi hằng tháng, thì số kỳ trả lãi sẽ là 4*12 = 48 kỳ; Bạn có thể nhập 48 vào bí quyết để làm giá trị cho nper.

Pmt : Số tiền chi trả (hoặc gửi thêm vào) trong mỗi kỳ. Số tiền này sẽ không thay đổi theo số tiền trả hằng năm. Nói chung, pmt bao gồm tiền gốc và tiền lãi, không gồm có lệ phí và thuế. nếu pmt = 0 thì bắt buộc phải có pv.

Pv : thành quả hiện tại (hiện giá), hoặc là tổng thành quả đồng nghĩa với một chuỗi các khoản phải trả trong tương lai. nếu như bỏ qua pv, trị mặc định củapv sẽ là zero (0), và khi đó không thể không phải cung cấp giá trị cho pmt (xem thêm hàm PV)

Type : Hình thức tính lãi:

= 0 : Tính lãi vào cuối mỗi kỳ (mặc định)
= 1 : Tính lãi vào đầu mỗi kỳ kế đến

Một số lưu ý trong cách tính hàm FV trong Excel

  • Rate và Nper phải sử dụng cơ quan tính toán nhất quán với nhau. Ví dụ: Với khoản vay trong 4 năm, lãi suất hằng năm là 10%, nếu trả lãi hằng tháng thì sử dụng 10%/12 cho rate và 4*12 cho nper; còn nếu như trả lãi hằng năm thì dùng 10% cho rate và 4 cho nper.
  • toàn bộ các đối số thể hiện số tiền mặt “mất đi” (như gửi tiết kiệm, mua trái phiếu…) cần phải được nhập với một vài âm; còn các đối số thể hiện số tiền “nhận được” (như tiền lãi đã rút trước, lợi tức nhận được…) cần được nhập với số dương.

Ví dụ về cách tính hàm FV trong Excel

VD1: Tính giá trị Tương Lai Của Khoản Đầu Tư Tổng Hợp Trong Excel

Giả sử hiện tại có 10,000 đô la trong account ngân hàng của chúng ta. Bây giờ bạn mong muốn tiết kiệm tiền dưới dạng tiền gởi có kỳ hạn cố định 3 năm, và lãi suất kép hàng năm của Đây là 5%. Khoản tiền gửi này sẽ tính lãi hàng năm. Giờ đây, bạn có thể ứng dụng hàm FV để đơn giản tìm ra số tiền bạn có thể nhận được từ khoản tiền gởi có kỳ hạn cố định trong 3 năm sau.

Trong cách tính hàm FV trong Excel này, thành quả hiện tại bạn sẽ thanh toán là 10,000 đô la, lãi suất là 5%, kỳ hạn thanh toán là 3 và số tiền thanh toán mỗi kỳ là 0. Bạn có thể tính toán giá trị tương lai của khoản đầu tư tổng hợp này bằng một trong các công thức phía dưới:

= FV (C5, C6,0, -C4)

= FV (5%, 3,0, -10000)

ví dụ 2: Tính giá trị Tương Lai Của Niên Kim

Giả sử bạn đang có kế hoạch mua một hàng hóa niên kim ngay bây giờ. Trong hàng hóa niên kim này, bạn cần phải trả $2,500 mỗi năm với lãi suất cố định hàng năm là 6%, và cuộc sống của Đây là 30 nhiều năm. nếu như bạn mua hàng hóa niên kim này thì 30 năm sau chúng ta có thể nhận lại được bao nhiêu tiền?

Trong tin học văn phòng, khi làm VD nàythành quả hiện tại là 0, lãi suất niên kim là 6.00%, kỳ hạn thanh toán là 30 và phải trả $ 2,500 mỗi năm. vì lẽ đó, bạn có thể áp dụng một trong các công thức dưới đây để tìm ra giá trị tương lai của niên kim của bạn một cách dễ dàng.

= FV (C4, C5, -C6,0, C7)

= FV (6%, 30, -2500, 0, 0)

VD 3: Tính thành quả Tương Lai Của Các Khoản Thanh Toán Không Đổi Hàng Tháng

Giả sử bạn sẽ tiết kiệm tiền hàng tháng để tiếp tục học. Bạn định tiết kiệm $500 mỗi tháng, và lãi suất hàng năm là 4%và bạn có thể thực hiện kế hoạch này cho 5 nămVì điều đó, bạn cũng có thể ứng dụng tương lai FV để tính toán số tiền gốc và lãi bạn sẽ nhận được từ kế hoạch này.

Trong cách tính hàm FV trong Excel này, giá trị hiện tại là 0, lãi suất là 4.00% / 12, kỳ hạn thanh toán là 12 * 5, khoản thanh toán hàng tháng là $ 500.00, do đó bạn có thể thử nghiệm bí quyết = FV (4% / 12, 5 * 12, -500, 1) để tìm ra tóm tắt của nguyên tắc và lợi ích:

=FV(C5/C7,C6*C7,-C8,C9)

= FV (4% / 12, 5 * 12, -500, 1)

HÀM liên quan

FV Tính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi suất cố định
FVSCHEDULE Tính thành quả kỳ hạn của một vốn ban đầu một khi Dùng một chuỗi các lãi suất kép
IPMT Trả về khoản thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi
IRR Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số
NPV Tính hiện giá ròng của một khoản đầu tư dùng phần trăm chiếu khấu, khoản chi và thu nhập
PMT Tính tiền phải trả đối với khoản vay có lãi suất không đổi và chi trả đều đặn
PPMT Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho so với một khoản đầu tư
PV Tính thành quả hiện tại của một khoản đầu tư

Tổng kết

Blog Phần Mềm hy vọng sau bài viết này, bạn đã biết được hàm FV trong Excel là gì, công dụng hàm FV, Cú pháp hàm FV trong Excel, cũng giống như cách dùng hàm FV để giải một vài bài tập thường gặp, qua đấy app dễ dàng vào việc học tập và thực hiện công việc của mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN