Tổng kết

Như vậy, với việc vận dụng và dùng 2 hàm INT và MOD trong excel thuần thục và kịp thời thì Bạn có thể làm việc đạt kết quả tốt và rất nhanh trong việc tính toán. Blogphanmem.vn hi vọng bạn đã biết được cách vận dụng hàm INT và hàm MOD vào công việc của mình thật tốt nhé!