Hàm LEN trong Excel là gì? Tổng hợp ví dụ kèm bài tập cụ thể nhất 2022

Hàm LEN trong Excel là gì? Có phải bạn đang tìm kiếm một công thức Excel để đếm số ký tự trong một ô? nếu như câu trả lời là có, thì bạn đã tìm đúng trang rồi đó. Bài chỉ dẫn ngắn này sẽ dạy bạn cách dùng hàm LEN để đếm số ký tự trong Excel, dù bạn có tính hay không tính khoảng trống giữa các từ.

Bạn đang xem bài viết: Hàm LEN trong Excel là gì? Tổng hợp ví dụ kèm bài tập cụ thể nhất 2022

Hàm LEN trong Excel là gì?

Hàm LEN là hàm sử dụng để đếm số ký tự của Excel, là 3 kí tự viết trước tiên của chữ LENGTH. Hàm LEN sẽ trả về kết quả là chiều dài của chuỗi ký tự, hay chiều dài của một ô. Bạn có thể thử nghiệm hàm LEN để đếm tất cả ký tự trong một ô, bao gồm chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt, và toàn bộ khoảng trốngNó là một hàm rất dễ dàngdễ dàng để sử dụng và dễ nhớ. Chữ LEN của tên hàm là viết tắt của từ “length” trong tiếng Anh, nghĩa là độ dài.

Cú pháp của hàm LEN khá dễ dàng là:

=LEN(text)

trong đó Text chính là chuỗi ký tự hoặc ô chứa chuỗi ký tự mà bạn mong muốn đếm. Khi dùng bí quyết LEN, chúng ta có thể cần phải nhập tham chiếu ô thay vì chữ số hay chuỗi ký tự, để đếm số ký tự trong một ô cụ thể hay một dải ô.

  • ví dụ 1: Để tính được chiều dài chuỗi ký tự trong ô B2, bạn có thể dùng bí quyết này:
=LEN(B2)

  • ví dụ 2: Để tính chiều dài của chuỗi ký tự “Lương Minh Đức” này thì chúng mình nhập công thức là:
=LEN("Lương Minh Đức")

có khả năng thấy, hàm LEN cũng giống như bất cứ bí quyết Excel nào khác, đòi hỏi chúng ta phải đặt chuỗi ký tự bên trong dấu ngoặc kép và dấu ngoặc kép này sẽ không được đếm.

Cách dùng hàm LEN trong Excel là gì?

Đếm Số Ký Tự Trong Nhiều Ô bằng hàm LEN trong Excel

Bạn dùng dấu cộng (+) để đếm tổng số ký tự trong các ô như sau:

=LEN(A1)+LEN(A2)+LEN(A3)

Sử dụng dấu + để đếm tổng số ký tự

Hoặc bạn có thể trải nghiệm hàm SUM như sau:

=SUM(LEN(A1),LEN(A2),LEN(A3))

Dùng hàm SUM đếm tổng số ký tự

Đếm Số Ký Tự Không Tính khoảng trống Thụt Đầu Dòng Và Thụt Cuối Dòng

đôi khi dữ liệu của chúng ta sẽ hiện hữu chỗ trống ở đầu dòng và cuối dòng khiến cho bí quyết LEN tính dư 2 chỗ trống này. Để xử lý, bạn sử dụng hàm TRIM để loại bỏ hết tất cả các chỗ trống trừ chỗ trống giữa các từ.

=LEN(TRIM(A3))

Đếm số ký tự không tính khoảng trống thụt đầu dòng và cuối dòng

Đếm Số Ký Tự Trong Một Ô Mà Không Tính Các chỗ trống bằng hàm LEN

khi mà bạn không muốn hàm LEN đếm các chỗ trống thì hãy sử dụng hàm SUBSTITUTE để loại bỏ các khoảng trắng.

=LEN(SUBSTITUTE(A3,” “,””))

Đếm ố ký tự không tính các khoảng trống

Đếm Số Ký Tự Trước Hay Sau Một Ký Tự nắm rõ ràng

Khi trong tin học văn phòng, nếu như bạn cần đếm số ký tự trước hay sau một ký tự nắm rõ ràng, bạn sử dụng hàm SEARCH, LEFT/RIGHT để trả về chuỗi ký tự theo đòi hỏi.

Ở ví dụ dưới, ta sẽ đếm số ký trước trước và sau “@”

trước tiên, tại ô A2, bạn sử dụng hàm SEARCH để lấy vị trí của ký tự xác định trong chuỗi ký tự.

=SEARCH(“@”,A1)

Hàm SEARCH giúp xác định vị trí của ký tự “@” là 4.

Dùng hàm SEARCH xác định vị trí ký tự

Sau đó bạn sử dụng hàm LEFT để lấy chuỗi ký tự trước ký tự xác định.

=LEFT(A1,A2-1)

Hàm LEFT sẽ thu thập 4-1=3 ký tự từ trái qua để được kết quả là abc. -1 Trong công thức là để hàm LEFT không lấy cả ký tự @.

Dùng hàm LEFT để lấy chuỗi ký tự từ trái qua

Để lấy chuỗi ký tự sau ký tự nắm rõ ràng, bạn dùng hàm RIGHT kết hợp hàm LEN.

=RIGHT(A1,LEN(A1)-A2)

Hàm LEN(A1) sẽ trả về kết quả là 9. Bạn trừ đi A2 là 4 để xác định số ký tự đằng sau @. Sau đó, bạn sử dụng hàm RIGHT để thu thập 9-4=5 ký tự từ phải qua.

Dùng hàm RIGHT để lấy ký tự từ phải qua

Cuối cùng, chúng ta có thể lồng các hàm trên với hàm LEN để có bí quyết ngắn hơn

Hàm đếm ký tự trước ký tự xác định

=LEN(LEFT(A1,SEARCH(“@”,A1)-1)) hoặc =LEN(LEFT(A1,A2-1))

Hàm LEN đếm ký tự trước ký tự xác định

Và hàm đếm ký tự sau ký tự nắm rõ ràng như sau:

=LEN(RIGHT(A1,LEN(A1)-A2))) hoặc =LEN(RIGHT(A1,LEN(A1)-A2))

Hàm LEN đếm ký tự sau ký tự xác định

Sử dụng hàm LEN tích hợp hàm SUM trong Excel

công thức =SUM(LEN(Text);LEN(Text);LEN(Text)) sử dụng trong hoàn cảnh bạn mong muốn tính các ký tự trong nhiều ô không giống nhautrong số đó, text là ô chứa ký tự cần đếm.

Ví dụ: Tính chuỗi ký tự có trong các ô B3, B4, B5 ta sử dụng công thức =SUM(LEN(B3);LEN(B4);LEN(B5)) hoặc =LEN(B3)+LEN(B4)+LEN(B5).

Một số câu hỏi ảnh hưởng đến hàm LEN trong Excel là gì

Hỏi: làm sao để tính tổng các ký tự của nhiều ô?

Trả lời: Ta có thể áp dụng 1 trong 2 cách sau:

– Cách 1: dùng công thức =LEN(text1)+LEN(text2)+LEN(text3)+… Và nhấn phím Enter;

– Cách 2: dùng công thức =SUM(LEN(text1),LEN(text2),LEN(text3),…) và nhấn phím Enter.

Hỏi: Hàm đếm ký tự (LEN) có tính ký tự rỗng không?

Trả lời: Ký tự rỗng sẽ không được tính khi sử dụng công thức LEN nhé.

Hỏi: Hàm đếm ký tự là hàm gì?

Trả lời: Hàm đếm ký tự trong Excel được viết là “LEN” bạn nhé.

Hỏi: Ý nghĩa của hàm đếm ký tự này là gì?

Trả: Hàm này có ý nghĩa xác định số lượng ký tự trong ô bao gồm cả dấu cách bạn nhé.

Tổng kết

Hy vọng rằng với bài content tham khảo 5 cách sử dụng hàm LEN trong Excel là gì sẽ mang đến cho bạn nhiều nội dung hữu ích. Theo dõi thêm các bài viết tại Blog Phần Mềm về mánh hay trong Excel cùng chúng mình nhé. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN