Cách dùng hàm NUMBERVALUE trong Excel dễ nhất 2022

Hàm NUMBERVALUE trong Excel hay phần mềm Excel online (Google sheet) được sử dụng để chuyển đổi văn bản sang dạng số, theo cách độc lập vị trí. Để tìm hiểu rõ hơn về hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số, độc giả đọc thêm tiếp bài viết sau đây của Blog Phần Mềm để hiểu hơn về nó cũng như cách sử dụng nhé!

Bạn đang xem bài viết: Cách dùng hàm NUMBERVALUE trong Excel dễ nhất 2022

Hàm NUMBERVALUE là hàm gì?

Hàm Excel Numbervalue chuyển đổi chuỗi văn bản thành một vài, theo cách độc lập vị trí.
Lưu ý: Hàm Numbervalue là một hàm mới trong Excel 2013, Vì vậy hàm này vẫn chưa có sẵn trong các phiên bản Excel trước Excel 2013.
Cú pháp hàm NUMBERVALUE trong Excel, chuyển văn bản sang dạng số có dạng:

NUMBERVALUE( text, [decimal_separator], [group_separator]

Trong đó:
– Text: Chuỗi văn bản mà bạn chuyển đổi sang dạng số.
– [decimal_separator]:Tùy chọn. Đối số này dùng để tách số nguyên và phần phân số của kết quả.

nếu như [decimal_separator] bị bỏ qua, ký tự dùng để phân tách từ vị trí hiện tại sẽ được dùng.
– [group_separator]:Tùy chọn. Ký tự sử dụng để tách các group số, chẳng hạn như hàng ngàn tách khỏi hàng trăm, hàng triệu tách khỏi hàng nghìn, ….
nếu [group_separator] bị bỏ qua, ký tự dùng để phân tách từ vị trí hiện tại có thể được dùng.

Ví dụ Hàm NUMBERVALUE trong phần mềm Excel 2022

Bảng tính phía dưới minh họa hàm Numbervalue trong Excel được dùng để chuyển đổi các chuỗi văn bản thành dạng số:

Công thức:

ham numbervalue

Kết quả trả về:

cu phap ham NUMBERVALUE

Ký Tự % Hàm Numbervalue trong Excel

nếu như ký tự % được dùng trong đối số văn bản được mang lạibước này sẽ được tính dưới dạng % (tức là chia cho 100).
Nhiều ký tự % được thêm nếu như chúng được dùng trong đối số văn bản được chia nhiều lần.
dưới đây là một số VD minh họa.

Công thức:

vi du ham NUMBERVALUE

Kết quả trả về:

ham numbervalue

Lỗi Thường Gặp Với Hàm NUMBERVALUE Trong Excel

Trong thủ thuật Excel này, nếu như hàm Numbervalue Excel trả về thông cáo lỗi, có khả năng là lỗi #VALUE!.

Lỗi #VALUE! xảy ra có thể là do:

– [decimal_separator] xuất hiện nhiều hơn một lần trong đối số [text] được cung cấp.
– [group_separator] xuất hiện sau khi [decimal_separator] trong các đối số [text] được mang lại.
– Đối số bất kỳ được cung cấp không hợp lệ.

Hướng dẫn chi tiết hàm NUMBERVALUE trong Excel siêu dễ 2022

Cú pháp hàm NUMBERVALUE cụ thể

=NUMBERVALUE(text, [decimal_separator], [group_separator])

Trong đó:

  • text – Đoạn text bạn mong muốn chuyển thành số
  • decimal_separator – [tùy chọn] Ký tự cho giá trị thập phân
  • group_separator – [tùy chọn] Ký tự để nhóm theo hàng ngàn.

Cách sử dụng hàm NUMBERVALUE chi tiết

Hàm NUMBERVALUE chuyển đổi giá trị văn bản đại diện cho một vài thành một vài hợp lệ bằng cách dùng dấu phân tách nhóm hàng ngàn và thập phân tùy chỉnh.

Bạn có thể thử nghiệm NUMBERVALUE để dịch các số từ định dạng văn bản dành riêng cho ngôn ngữ thành một vài độc lập với ngôn ngữ. để thực thi chuyển đổi dạng số, hàm NUMBERVALUE dùng dấu phân tách tùy chỉnh mà bạn cung cấp.

Dấu phân tách thập phân là ký tự được dùng để tách các số nguyên khỏi các giá trị thập phân trong văn bản nguồn. Dấu phân tách group là ký tự được sử dụng để group văn bản theo hàng nghìn trong văn bản nguồn.

hướng dẫn áp dụng hàm NUMBERVALUE

Ví dụ: để chuyển đổi chuỗi “6.000” thành số 6000, trong đó dấu phân tách nhóm trong văn bản nguồn là dấu chấm (.), công thức cần dùng là:

=NUMBERVALUE("6.000" ; "," ; ".") // trả về 6000 

Trong ví dụ được hiển thị, văn bản đầu vào nằm trong cột B và đầu ra hàm nằm trong cột E. Các cột C và D là dấu phân cách thập phân và nhóm được dùng trong mỗi hàng. bí quyết trong E6 là:

=NUMBERVALUE(B6;C6;D6)

lưu ý rằng ngoài dấu phân tách thập phân và nhómNUMBERVALUE tự động bỏ qua chỗ trống thừa trong B9 và chủ động nhận xét biểu tượng phần trăm (%) trong B11 bằng việc chia cho 100.

Tổng kết

Như vậy trên Đây là các nội dung cần thiết về hàm NUMBERVALUE trong Excel, hy vọng Blog Phần Mềm đã có thể giúp bạn học được thủ thuật này và ứng dụng nó vào bài tập của mình thật dễ dàng.

Bạn cũng có khả năng xem thêm Hàm VALUE là một trong những hàm căn bản trong Excel, Hàm VALUE hỗ trợ lấy số trong chuỗi ký tự, rất phù hợp với những bài toán đòi hỏi lấy số từ một chuỗi ký tự dài.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN