Hàm TYPE trong Excel là gì? Trọn bộ công dụng, bài tập chi tiết nhất 2022

Hàm TYPE trong Excel là gì? Nó một hàm nội dung trong Microsoft Excel và mục tiêu của đây chính là trả về một số cho biết kiểu dữ liệu của một thành quảngười dùng không thể sử dụng hàm TYPE để nắm rõ ràng xem ô có chứa công thức hay không vì hàm TYPE chỉ xác định loại thành quả được hiển thị.

Bạn đang xem bài viết: Hàm TYPE trong Excel là gì? Trọn bộ công dụng, bài tập chi tiết nhất 2022

Hàm TYPE trong Excel Là Gì?

– Nó là hàm tính toán trong Excel sử dụng để xác định loại giá trị.
– Có 6 loại thành quả được xác định bởi hàm TYPE trong Excel, rõ ràng là:
+ Value ở dạng số -> hàm trả về giá trị 1.
+ Value ở dạng văn bản -> hàm trả về giá trị 2.
+ Value là những thành quả logic -> hàm trả về giá trị 4.
+ Value là những giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị 16.
+ Value ở dạng mảng -> hàm trả về thành quả 64.

Chú ý:
– Hàm TYPE hữu dụng nhất khi Kết hợp với các hàm sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như hàm ARGUMENTINPUT.
– Không thể dùng hàm TYPE trong việc xác định ô có chứa công thức hay không.

Cú Pháp Và Cách sử dụng hàm TYPE trong Excel

Cú pháp: TYPE(Value)

Trong đó: Value là giá trị bất kì muốn nắm rõ ràng kiểu dữ liệu, là tham số bắt buộcgiá trị trả về của hàm tương ứng với kiểu dữ liệu.

Giả sử bạn cần nắm rõ ràng kiểu dữ liệu của các giá trị được mô tả trong bảng dưới đây:

ham type excel

Bước 1: Tại ô cần tính, bạn điền công thức: =TYPE(B3)

cach dung ham type excel

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

cach su dung ham type excel

Bước 3: Tương tự, bạn sao chép bí quyết cho các thành quả còn lại sẽ được kết quả như hình dưới:

huong dan ham type excel

trường hợp Value là thành quả lỗi, VD 10 + abc -> kết quả là giá trị lỗi -> hàm trả về thành quả 16.

vi du ham type excel

Cách dùng hàm TYPE trong Excel, Google Sheet

Trong Tin học Văn phòng, ta cần lưu các hàm TYPE dạng sau

Hàm TYPE với kiểu số 

Công thức: =TYPE(A3)

Ý nghĩa công thức: Trả về kiểu chất lượng của ô A3. thành quả trả về là 1 tương ứng giá trị kiểu số.

Ví dụ hàm TYPE với kiểu số

ví dụ hàm TYPE trong Excel với kiểu số

Hàm TYPE trong Excel với kiểu văn bản

Công thức: =TYPE(A4)

Ý nghĩa công thức: Trả về kiểu giá trị của ô A4. thành quả trả về là 2 tương ứng giá trị kiểu văn bản.

Ví dụ hàm TYPE với kiểu văn bản

VD hàm TYPE với kiểu văn bản

Hàm TYPE với kiểu giá trị logic

Công thức: =TYPE(A5)

Ý nghĩa công thức: Trả về kiểu giá trị của ô A5. thành quả trả về là 4 tương ứng thành quả kiểu Logic.

Ví dụ hàm TYPE với kiểu Logic

ví dụ hàm TYPE với kiểu Logic

Hàm TYPE trong Excel với kiểu thành quả lỗi

Công thức: =TYPE(A6)

Ý nghĩa công thức: Trả về kiểu chất lượng của ô A6. giá trị trả về là 16 tương ứng thành quả lỗi.

Ví dụ hàm TYPE với kiểu giá trị lỗi

ví dụ hàm TYPE với kiểu thành quả lỗi

Hàm TYPE trong Excel với kiểu mảng

Công thức: =TYPE(1;8;282;50)

Ý nghĩa công thức: Trả về thành quả 64 tương ứng kiểu mảng.

Ví dụ hàm TYPE với kiểu mảng

ví dụ hàm TYPE với kiểu mảng

Hàm TYPE trong Excel với kiểu ảnh

Công thức: =TYPE(A8)

Ý nghĩa công thức: Trả về kiểu giá trị của ô A8. giá trị trả về là 128 tương ứng hình ảnh.

Ví dụ hàm TYPE với hình ảnh

ví dụ hàm TYPE với hình ảnh

Một số chú ý khi dùng hàm TYPE trong Excel là gì?

Hàm TYPE là một hàm kiểm duyệt. Kết quả trả về là 1 mã code (1, 2, 4, 16, 64).

Hàm Áp dụng cho số nguyên, số thập phân, ô chứa giá trị số và kết quả trả về của các phép tính sẽ trả về 1.

Hàm sử dụng cho ô trống hoặc chuỗi rỗng sẽ trả về 2.

Hàm sử dụng cho giá trị LOGIC, ô chứa thành quả LOGIC và các hàm trả về giá trị LOGIC sẽ trả về 4.

Hàm sử dụng cho các lỗi, ô chứa giá trị lỗi và các hàm trả về giá trị lỗi sẽ trả về 16.

Hàm Dùng cho các dữ liệu dạng mảng và ô chứa dữ liệu dạng mảng sẽ trả về 64. Kiểu dữ liệu này ít dùng hơn các dạng khác.

Hàm TYPE rất hữu dụng khi liên kết với các hàm LOGIC (NOT, ISBLANK, ISERR …), hàm điều kiện IF, hàm COUNT…để mang lại kết quả tuyệt vời nhất và tránh được nhiều lỗi không thiết yếu.

Được Microsoft giới thiệu lần đầu trong cuộc đời ở phiên bản 2003.

Tổng kết

Trên đây là bài chỉ dẫn cùng một VD rõ ràng khi sử dụng Hàm TYPE trong Excel từ blogphanmem.vn. Với hàm này, bạn ghi nhớ cú pháp là TYPE(Value), trong số đó Value là thành quả bất kì muốn nắm rõ ràng kiểu dữ liệu, là tham số bắt buộcgiá trị trả về của hàm tương ứng với kiểu dữ liệu. Chúc bạn ghi nhớ công thức và thành công khi thực hiện công việc với công thức này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN