Cách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel đơn giản, nhanh nhất 2022

Cách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel là thủ thuật cho phép bạn tự động tạo danh sách và số theo chù kỳ đã được thiết lập sẵn, với mỗi các nhân tương ứng với điều kiện thỏa mãn thì hệ thống sẽ tự động đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ trong Excel.

Đánh số thứ tự lặp lại là một mánh nâng cao dành cho những ai đang có ý định quản lý danh sách nhân viên, học sinh của mình và chia loại họ ra theo đúng các điều kiện đã cho.

Hàm sử dụng trong đánh số thứ tự lặp lại trong Excel

Bạn có thể sử dụng hàm MOD, hàm IF, VLOOKUP hoặc ROW. Sau đây là một bài tập nhỏ để giúp bạn có cái nhìn dễ hiểu hơn về bài tập cách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel.
Cụ thể:
=MOD(ROW(1:1),100)+1
Ngoài ra, sau đây là bài tập minh họa với hàm IF và VLOOKUP theo một cách khác để bạn có thể áp dụng khi đánh số trong Excel.

Bài tập cách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel

Trong các kỳ thi ở các trường học có 2 yêu cầu đặt ra: 1. Mỗi phòng chỉ được xếp 20 sinh viên, làm thế nào đánh số từ 1 đến 20, hàng tiếp theo lại lặp lại từ 1 đến 20, cách đánh số này gọi là đánh số lặp lại theo chu kỳ trong Excel. 2. Xếp các sinh viên vào từng phòng, mỗi phòng 20 sinh viên.
Xem thêm bài viết sau đây để biết thêm cách xóa bảng trong Excel cực kỳ đơn giản nhanh chóng nhé

Bước 1: Thiết kế bảng tính

Tại Sheet1, bạn đổi tên là Danh sách sinh viên.

Giả sử bạn có một bảng tính gồm: Số báo danh, số phụ, Mã SV, Họ tên, Lớp, Phòng thi như hình dưới đây:

Cách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel 

Tại Sheet2, bạn đổi tên là Phòng thi gồm 2 cột, cột Số thứ tự và cột Phòng thi.

Thu_thuat_Excel-2aCách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel 

Trong thủ thuật Excel này, bạn quét chọn vùng dữ liệu trừ hàng tiêu đề trong thí dụ này, từ ô A2 đến B1000 chẳng hạn, bấm thẻ Formulas chọn Define Name, rồi nhập A, bấm OK. Như vậy, tên vùng dữ liệu này là A.

Thu_thuat_Excel-3

Bước 2: Thiết lập hàm để đánh số lặp lại theo chu kỳ

Tại ô B4, bạn nhập số 1.

Tại ô B5, bạn nhập =IF(B4=20,1,B4+1)

Thu_thuat_Excel-4

Sau đó, bạn sao chép công thức ô B5 tới các ô khác trong cột B.

Kết quả, bạn sẽ có các số được đánh từ 1 đến 20 sau đó lại lặp lại từ 1 đến 20.

Bước 3: Gán số phòng thi 

Tại ô F4, bạn nhập =IF(A4=””,””,VLOOKUP(A4,A,2))

Sau đó, bạn sao chép công thức ô F5 tới các ô khác trong cột F, số phòng thi sẽ tự động cập nhật vào cho bạn.

Thu_thuat_Excel-5

Đến số 21 bạn sẽ thấy số thứ tự ở cột số phụ sẽ lại lặp lại, số phòng thi sẽ chuyển sang phòng khác.

Đây là hàm điều kiện kèm theo tìm dữ liệu, nếu các ô thỏa mãn điều kiện của dữ liệu V ở Sheet phòng thi sẽ xuất ra kết quả tương ứng Cột B bên Sheet phòng thi.

Tổng kết

Qua bài viết trên chúng ta cũng thấy được cách đánh số thứ tự lặp lại trong Excel có thể tham khảo thêm bài viết nâng cao của Blog Phần Mềm với hướng dẫn sử dụng kết hợp các hàm, một trong những thủ thuật nâng cao dành cho nghiệp vụ kế toán cũng như các công việc khác.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN