Hàm AVERAGEIFS là gì? Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong excel cập nhật 2022

Bạn đã biết về hàm tính trung bình cộng Average, tuy nhiên lại chưa biết hàm Averageifs trong excel là gì? Chưa biết cú pháp của hàm Averageifs cũng như chưa biết cách sử dụng nó. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của blogphanmem.vn.

Bạn đang đọc bài viết: Hàm AVERAGEIFS là gì? Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong excel cập nhật 2022

Hàm AVERAGEIFS là gì?

Trong Excel, hàm AVERAGEIFS để tính thành quả trung bình của những số trong một dải ô đáp ứng được cùng lúc nhiều điều kiện. các yếu tố được dùng cho AVERAGEIFS có thể bao gồm toán tử logic (>,<,<>,=) và toán tử đại diện (*,?).

nếu bạn câu hỏi thắc mắc hàm AVERAGEIFS khác với AVERAGEIF như thế nào thì rất đơn giản, AVERAGEIF chỉ tính được giá trị trung bình của các ô đáp ứng 1 điều kiện độc nhấtnếu có nhiều hơn 1 điều kiện, bạn phải dùng tích hợp nó với hàm khác, hoặc đơn giản hơn là dùng hàm AVERAGEIFS.

Trong phần tiếp theobài viết sẽ đưa ra công thức hàm AVERAGEIFS cùng các ví dụ rõ ràng để bạn dễ nắm bắt hơn.

Công thức hàm AVERAGEIFS trong Excel

Hàm AVERAGEIFS trên Excel có bí quyết hàm là AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …).

Trong đó:

  • average_range: Vùng dữ liệu cần tính giá trị trung bình cộng bao gồm số hoặc tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số, là tham số bắt buộc.
  • criteria_range1, criteria_range2: Phạm vi chứa điều kiện cần tính tổng, criteria_range1 là tham số không thể không, các criteria_range còn lại tùy chọn tối đa 127 đối số, là tham số bắt buộc.
  • criteria1, criteria2, …: Là điều kiện cần tính trung bình cộng, riteria1 là tham số bắt buộc, các criteria khác tùy chọn chứa cao nhất 127 điều kiện.

chú ý khi dùng hàm:

  • nếu như giá trị các đối số có chứa giá trị logic hoặc ô trống thì giá trị đó sẽ bỏ qua.
  • nếu phạm vi là ô trống hoặc dạng văn bản thì hàm trả về thành quả lỗi #DIV/0.
  • nếu các ô trong Criteria_range là ô trống, hàm mặc định bằng 0.
  • nếu như thành quả trong ô dữ liệu là thành quả logic = True thì được coi là 1, nếu như giá trị False được coi là 0.
  • nếu như các giá trị trong average_range không thể chuyển thành số thì báo lỗi #DIV/0.
  • nếu như vẫn chưa có giá trị nào thuyết phục toàn bộ các điều kiện thì hàm báo lỗi #DIV/0!.
  • có thể trải nghiệm các ký tự thay thế như *.?. Trong điều kiện tính trung bình cộng.

Xem thêm bài viết: Hàm tính lợi nhuận trong excel – trọn bộ lý thuyết và bài tập 2022

Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong excel kèm ví dụ rõ ràng

Hàm AVERAGEIFS với điều kiện là số

muốn tính trung bình cộng doanh thu của các tháng có doanh thu lớn hơn 7,000,000 và nhỏ hơn 10,000,000. Ta nhập công thức sau: =AVERAGEIFS(B2:E13,B2:E13,”>7000000″,B2:E13,”<10000000″)

Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel

Trong đó:

B2:E13: vùng chứa dữ liệu cần tính, ở đây ta tính doanh thu nên cần khoanh mảng dữ liệu chứa số doanh thu

B2:E13,”>7000000″: Phạm vi chứa điều kiện và điều kiện thứ nhất, ta sẽ xét cột doanh thu với tiêu chí phải trên 7.000.000

B2:E13,”<10000000″: Phạm vi chứa điều kiện và điều kiện thứ 2, ta sẽ xét cột doanh thu với tiêu chí phải trên 10.000.000

Kết quả cho ra sẽ là:

Doanh thu trung bình dựa trên điều kiện

Hàm AVERAGEIFS với điều kiện là số và chữ

mong muốn tính trung bình cộng thu nhập của riêng nhân sự kinh doanh tầng 1 có số lượng bán trên 500, ta cần nhập công thức: =AVERAGEIFS(D2:D7,D2:D7,”>500″,C2:C7,”Bán hàng tầng 1″)

Hàm AVERAGEIFS cho phép điều kiện dạng số lẫn văn bản

Trong đó:

D2:D7: Vùng dữ liệu chứa giá trị cần tính, ở đây ta cần số lượng bán trung bình nên khoanh mảng dữ liệu cột “Số lượng bán”

D2:D7,”>500″: Phạm vi chứa điều kiện và điều kiện thứ 1

C2:C7,”Bán hàng tầng 1″: Pham vi chứa điều kiện và điều kiện thứ hai

sau khi Enter ta thu được kết quả như hình dưới:

Số lượng bán trung bình

Hàm AVERAGEIFS với 3 điều kiện

Để tính trung bình cộng tiền lương của cấp dưới bán hàng tầng 2 có số lượng bán trên 400 và tiền thưởng phải trên 1.000.000. Ta nhập theo công thức sau: =AVERAGEIFS(E2:E7,C2:C7,”Bán hàng tầng 2″,D2:D7,”>400″,E2:E7,”>1000000″)

Hàm Average cho phép bổ sung nhiều điều kiện

Trong đó:

E2:E7: Phạm vi chứa giá trị cần tính, ở đây cần tính tiền thưởng trung bình nên ta khoanh mảng thành quả cột Tiền thưởng

C2:C7,”Bán hàng tầng 2″: Phạm vi chứa điều kiện và điều kiện 1

D2:D7,”>400″: Phạm vi chứa điều kiện và điều kiện 2

E2:E7,”>1000000″: Phạm vi chứa điều kiện và điều kiện 3

Hàm sẽ cho ra kết quả:

Hàm cho kết quả với tốc độ nhanh chóng

Cũng với bảng dữ liệu trên, ta thử nâng mức điều kiện lên là tính trung bình cộng dựa trên yêu cầu phải là nhân viên bán hàng có số lượng bán trên 900, tiền thưởng phải trên 3.000.000.

dùng hàm Averageifs 3 điều kiện

Kết quả cho ra lỗi #DIV/0! bởi không có giá trị nào thoả mãn.

Lỗi #DIV/0! Vì không có thành quả nào thoả mãn điều kiện

Các lỗi thường gặp khi dùng hàm AVERAGEIFS trong excel

Dưới đây hướng dẫn bạn các nguyên nhân và cách khắc phục lỗi khi sử dụng thủ thuật excel này

Lỗi #DIV/0!

đây chính là 1 lỗi cực kỳ phổ cập khi bạn vận dụng hàm AVERAGEIFS trên 1 tệp có nhiều tài liệu .

Lỗi #DIV/0!

Lỗi # DIV / 0 !

Nguyên nhân: Do không tìm thấy chất lượng của điều kiện đã cho (Criteria_range) trong dữ liệu.

Nguyên nhân gây ra lỗi #DIV/0!

lý do gây ra lỗi #DIV/0!

coi thêm: Cách dùng hàm COUNTIFS trong Excel chi tiết, có ví dụ dễ hiểu – https://tbdn.com.vn

Cách khắc phục: thay đổi lại điều kiện.

Không nhận ô trống

nếu như bạn sử dụng hàm AVERAGEIFS lên 1 ô trống vẫn chưa có tài liệu thì hàm AVERAGEIFS sẽ mặc định coi tài liệu trong ô đấy là 0 và không sử dụng để tính .

Tổng kết

Hi vọng thông qua bài viết trên của blogphanmem.vn, các bạn đã có thể biết được hàm AVERAGEIFS là gì? Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong excel sao cho đúng. Tiếp tục theo dõi blogphanmem.vn để đọc những bài viết bổ ích tiếp theo nhé.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN